Головна НОВИНИ Зразок заяви для надання адвокатами відомостей, що підлягають внесенню до ЄРАУ

  Голові ради адвокатів Чернігівської області 

Адвоката _______________________________ 

адреса: _________________________________ 

________________________________________
 

Відповідно до вимог ст. 17, частини 1 розділу IX «Прикінцеві положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 3 частини 1 Указу Президента України «Про визнання такими, що втратили чинність деяких указів Президента України від 31.10.2012 року»,  надаю відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України:

1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката:

______________________________________________________________________

2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю:

___________________________________________________________

- номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

(номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру

 адвокатів України):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів 

зв’язку: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Інших відомостей, передбачених цим законом для внесення до Єдиного реєстру адвокатів України станом на __________ 2013 року, немає. 

Адвокат

______________                                              __________________

Підпис                                                                               (ПІБ)